6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424
6826 20th Street, Fife, WA, 98424

$369,950

6826 20th Street, Fife, WA, 98424

22
Courtesy of: Slavic V. Borishkevich | | Skyline Properties, Inc. |